Serveis - ComunicacióComunicació

Els serveis en l’àmbit de la comunicació contribueixen a la difusió d’esdeveniments, activitats i continguts informatius relacionats amb la salut, la promoció de l’activitat física i l’esport que poden ser considerats d’interès. Posem a disposició diferents serveis que donen suport a les organitzacions promotores del Pla de l’Estany. 

  • Servei de difusió d'activitats i notícies

Disposem de plataformes digitals (Xarxes socials i Butlletí Digital) on us podem ajudar a difondre les activitats de caràcter obert de promoció de l’activitat física i l’esport que organitzeu així com notícies. Xarxes Socials Actualment tenim presència a Instagram, Twitter i Facebook amb un gran nombre de seguidors i participants. El nostre usuari a totes les xarxes és @ceplaestany, etiqueteu-nos, ho compartirem. Butlletí Digital S'envia un o dos cops al mes. Hi publiquem l'agenda de tots els nostres projectes i activitats puntuals relacionades amb la nostra missió i valors. Envieu-nos el contingut que us interessi publicar per mitjà del següent formulari:
Formulari - Butletí Digital

Voleu rebre el nostre Butlletí Digital per tal de veure com ha quedat publicada la vostra activitat? Subscriviu-vos.

  • Servei de visibilitat d'entitats i instal·lacions

Entitats esportives, podeu publicitar la vostra organització a la Guia d’Entitats Esportives del Pla de l’Estany de la nostra web.
Formulari – Alta guia entitats esportives

  • Servei d'informació d'interès

Ajuntaments i entitats esportives del Pla de l’Estany, us mantindrem informats de tot allò que pugui ser considerat del vostre interès, així com: Convocatòries de subvencions, formació, marc legal i les possibles modificacions, etc.